Aktuell informasjon

Tallink Grupp åpner opp trafikk for reisende til Finland fra den 14.mai →
Finland forbyr innkommende fergetrafikk fra og med 11.april 2020 →
Tallink Silja trafikkerer følgende ruter →
Tallink Grupp gjenopptar trafikken på ruten Åbo-Stockholm via Långnäs med skipene Baltic Princess og Galaxy →
Gratis ombooking av reiser →
Baltic Princess og Galaxy omdirigeres midlertidlig å gå ruten Åbo-Kapellskär från 19.mars →
Tallink grupper innstiller trafikken på ruten Helsingfors-Stockholm fra og med 19.mars →
Tallink gruppen innstiller trafikken på ruten Riga-Stockholm fra og med den 15.mars →
Tallink gruppen innstiller trafikken på ruten Tallinn-Stockholm fra og med den 15.mars →
Enkeltbilletter Tallinn-Stockholm →
Aktuell informasjon angående Coronavirus (covid-19) →
Spørsmål og svar om Coronavirus →  

 

 

Tallink Grupp åpner opp trafikk for reisende til Finland fra den 14.mai

Den finske regjeringen besluttet 4.mai å tillate arbeidsreiser og andre nødvendige reiser til Finland fra og med 14. mai. Tallink Gruppen kommer derfor i dag til å åpne billettsalget for passasjerer som vil reise til Finland. Billettsalget for passasjerer fra Finland har vært åpent i hele perioden med unntaktstillstand i Finland.

Ut i fra disse nye omstendighetene kommer Tallink Gruppen å sette inn sitt andre pendlerskip Star til Ruten Tallinn-Helsingfors for avganger med høy belastning fra fredag 15.mai. Skipet Megastar kommer til å fortsette å traffikere ruten Tallinn-Helsingfors som normalt.

Passasjertrafikken med ferjer til Finland ble avbrutt 11. april 2020 av den finske regjeringen for å forhindre spredning av Coronaviruset. I takt med at situasjonen har forbedret seg, bestemte den finske regjeringen 4.mai å igjen åpne passasjertrafikken med ferger til Finland for medborgere innen Schengen som må reise til Finland pga. arbeid eller andre nødvendige grunner. Grensekontrollen ved de finske grensene kommer til å bli, også etter den 14.mai. Fornøyelsesreiser til Finland er fortsatt ikke tillatt og beslutningen om å åpne for turisme til Finland kommer til å gjøres av den finske regjeringen i takt med hvordan Coronakrisen forbedres videre. Mennesker som reiser til Finland må fortsatt følge de strenge reglene for hygiene og helse som myndighetene har innført.

”Vi er glade for den finske regjeringens beslutning. Det er tydelig at når virus-situasjonen forbedres må vi begynne med å gradvis åpne opp grensene slik at økonomien kan begynne å gå igjen. Det er veldig viktig, ikke minst i dagens verden der vår økonomi er så tett sammenvevd med våre naboland” sier Marcus Risberg, vd for Tallink Silja AB.

Konsernets skip står klare og forberedt for å gradvis begynne trafikken igjen, Selskapet har de siste ukene hatt en dialog med myndighetene for å sikre at Tallink Gruppen implementerer alle sikkerhetstiltak som er nødvendige for en trygg reise for både passasjerer og personell.

”Mange av sikkerhetstiltakene fantes allerede på våre skip innen krisen eskalerte, og nå fortsetter vi arbeidet med å forbedre og innføre enda flere tiltak i samråd med myndighetene. Det er klart at antallet passasjerer kommer til å være begrenset og ikke alle våre skip kommer tilbake i trafikk på alle ruter med en gang. Men den finske regjeringens beslutning er et lite steg fremover og vi kommer naturligvis til å starte opp gradvis og i samråd med regjeringene i våre destinasjonsland”, sier Marcus Risberg.

Fra 5. mai kan passasjerer som behøver å reise til Finland for arbeid eller av andre nødvendige årsaker kjøpe billett til Finland med Tallink Gruppens skip Megastar, Star, Baltic Princess og Silja Galaxy for avganger fra og med den 14. mai.

Noen av de tiltak som har blitt gjennomført om bord på Tallink Gruppens skip, for å sikre sikkerheten for ansatte og passasjerer er:
 
 • Begrensing av antall passasjerer til max halvparten av passasjerkapasiteten om bord under en periode, for å sikre nok plass for å kunne holde avstanden på 2 meter mellom passasjerer.
 • Desinfiseringsstasjoner om bord og i terminaler.
 • Nøyere og oftere rengjøring og desinfeksjon av flater om bord og i terminaler.
 • ”Hold avstand”-skilt og markeringer settes opp om bord og i terminaler.
 • Begrensinger av antall personer som kan være samtidig i restauranter, caféer, butikker, etc, om bord innføres.
 • Personalet i kjøkken, restauranter, caféer, etc kommer til å ha på ansiktsmasker i en overgangsperiode.
Passasjerer som vil reise til Finland må kontrollere at man har rett til å komme inn i landet etter restriksjonene i Finland. Les instruksjoner på Finlands grensevesen https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang#

For spørsmål vennligst kontakt oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 06.05.2020, uppdaterad: 08.05.2020

 

 

Finland forbyr innkommende fergetrafikk fra og med 11.april 2020. Tallink Grupps skip Megastar, Galaxy og Baltic Princess avbryter persontransport til Finland


Finske myndigheter har i morges meddelt at Finland fra og med lørdag 11.april 2020 ikke lenger tillater innreise til Finland for fergepassasjerer, dette for å hindre spredning av coronavirus i landet. Grenserestriksjonene i Finland gjelder til og med 13.mai 2020 eller til myndighetene gir videre informasjon. Frakt og transport av sjåfører, besetning, nødvendig personale for vedlikehold av skip samt ansatte på verft kommer til å fortsette som tidligere på alle ruter.

Som et resultat av dette kommer ikke Tallink Gruppens skip Megastar, Baltic Princess og Galaxy lenger å tillate passasjerer og passasjerer med bil å reise til Finland. Dette gjelder fra og med lørdag 11.april. Passasjerer får, som tidligere, fortsatt reise fra Finland til Estland og Sverige og godstransport vil fungere som vanlig.

Megastar tillater de siste passasjerene å reise til Finland perioden 7-10.april, dette gjelder alle avganger. Passasjerer får ikke reise til Finland med Megastar fra og med lørdag 11.april. Passasjerer får fortsatt reise fra Finland til Estland og Sverige og godstransport vil fungere som vanlig begge veier.

Galaxy tillater de siste passasjerene å reise til Finland perioden 7-10.april. Fra og med lørdag 11.april får passasjerer reise til Finland kun fra Åland. Passasjerer får fortsatt reise fra Finland til Sverige og godstransport vil fungere som vanlig begge veier.

Baltic Princess tillater de siste passasjerene å reise til Finland perioden 7-10.april. Fra og med lørdag 11.april får passasjerer reise til Finland kun fra Åland. Passasjerer får fortsatt reise med Baltic Princess fra Finland til Sverige og godstransport vil fungere som vanlig begge veier.

Restriksjonene av persontransport til Finland kommer til å gjelde for alle rederier som traffikerer ruter mellom Finland og nabolandene fra og med lørdag 11.april til og med 13.mai 2020, eller til myndighetene gir ytterligere informasjon.

For mer informasjon fra den finske regjeringen: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-linjasi-rajaliikenteen-tiukennuksista-ruotsin-ja-norjan-vastaisella-rajalla-ahvenanmaan-sairaanhoito-turvataan?_101_INSTANCE_LZ3RQQ4vvWXR_languageId=sv_SE

For ombooking eller spørsmål venligst kontakt oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 7.4.2020

 

 

TALLINK SILJA TRAFIKKERER FØLGENDE RUTER

 • Stockholm - Åbo (via Långnäs) med Galaxy og Baltic Princess
  Ordinær tidstabell. Frakt og passaskjerer med/uten kjøretøy.
  Passasjerbookinger online eller via Tallink Silja kundeservice: https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss.
  Fraktbookinger via Cargo booking: cargo.booking@tallinksilja.com, tel +358 208 74266, tel +46 8 666 3555

  OBS! Passasjerer som vil reise til Finland må kontrollere nøye at man har rett til å komme inn i landet etter gjeldende reiserestriksjoner i Finland. Les mer på: https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang

 • Helsingfors – Tallinn med Megastar
  Ordinær tidstabell. Frakt og passasjerer med/uten kjøretøy.
  Passasjerbookinger online eller via Tallink Silja kundeservice: https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss.
  Fraktbookinger via Cargo booking: cargo.booking@tallinksilja.com, tel +358 208 74266, tel +46 8 666 3555.

 • Kapellskär – Paldiski (EST) med Regal Star
  Ordinær tidstabell. Frakt og passasjerer med kjøretøy.
  Både passasjerbookinger med kjøretøy og fraktbookinger via Cargo booking: booking.cargo@tallink.ee, tel. +372 612 8686.

 • Paldiski (EST) – Sassnitz (GER) med Star t o m 18 april 2020.
  Frakt og passasjerer med kjøretøy..
  Passasjerbookinger med kjøretøy via Tallink kundeservice i Estland: +372 6408 929.
  Fraktbookinger via Cargo booking: booking.cargo@tallink.ee, tel. +372 612 8686.

 • Nordsjö (FIN) – Tallinn med Seawind
  Kun frakt.
  Fraktbookinger via Cargo booking: cargo.booking@tallinksilja.com, tel +358 208 74266, tel +46 8 666 3555.

  OBS! Passasjerer som vil reise til Estland må kontrollere nøye at man har rett til å komme inn i landet etter gjeldende reiserestriksjoner i Estland. Les mer på: https://vm.ee/en
For spørsmål vennligst kontakt oss på
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 31.03.2020

 

 

Tallink Grupp gjenopptar trafikken på ruten Åbo-Stockholm via Långnäs med skipene Baltic Princess og Galaxy

Tallink Gruppen omdirigerer sine skip Baltic Princess og Galaxy tilbake til ruten Åbo-Stockholm, via Långnäs på Åland. Omdirigeringen er avgjørende for å passe på at sjøtransporten av varer mellom Finland og Sverige fortsetter som normalt under den nåværende situasjonen for coronaviruset. Det er likevel viktig å notere at skipene kommer til å dirigeres via Långnäs, Åland, for å sikre transport av varer til øya.

Baltic Princess kommer til å gå etter sin ordinære tidtabell fra 23. mars fra Åbo. Galaxy kommer til å gå etter sin ordinære tidtabell fra 24. mars fra Åbo.

 

Fartyg Stockholm Långnäs
(ankomst/avgång)
Åbo
Baltic Princess 07:10 14:15 / 14:20 19:15
Galaxy 19:30 02:50 / 02:55 07:00
Fartyg Åbo Långnäs
(ankomst/avgång)
Stockholm
Galaxy 08:20 12:25 / 12:30 18:15
Baltic Princess 20:15 00:40 / 00:45 06:10
Skipene tillater også enveisreisende passasjerer om bord, forutsett at passasjerene har kontrollert og har rett til å komme inn i landet ved destinasjonahavnen. Les mer på Finlands grensevesen: https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang

Passasjerbookinger: Baltic Princess og Galaxy:
Bestill: tallinksilja@tallinksilja.no eller online www.tallinksilja.no

Fraktbokningar på Baltic Princess och Galaxy:
- E-post: cargo.booking@tallinksilja.com
- Telefon Finland +358 203 74266, Sverige +46 8 666 3555
Öppettider mån-sön 06.15 - 20.00 (svensk tid)

För mer information: https://www.tallinksilja.se/press#/pressreleases/tallink-grupp-aaterupptar-rutten-aabo-stockholm-med-fartygen-baltic-princess-och-galaxy-via-laangnaes-2984619

Publicerad: 23.03.2020

 

 

TALLINK GRUPPEN OMDIRIGERER SKIPENE BALTIC PRINCESS OG GALAXY TIL MIDLERTIDIG Å GÅ RUTEN ÅBO-KAPPELSKÄR FRA OG MED 19. MARS 2020. DETTE GJØRES FOR Å OPPRETTHOLDE GODSTRANSPORT MELLOM FINLAND OG SVERIGE.


Omdirigeringen gjøres på grunn av at grensene til europeiske land stenges og reisebegrensninger innføres på grunn av den pågående coronavirus-situasjonen.

Baltic Princess reiser fra Åbo til Kapellskär på torsdag 19. mars klokken 20.30 lokal tid og ankommer Kapellskär fredag 20. mars klokken 07.00 lokal tid. Den reiser så fra Kapellskär til Åbo igjen fredag 20. mars klokken 20.30 lokal tid.

Galaxy reiser fra Åbo og Stockholm etter skjemaet torsdag 19. Mars.

Fra Stockholm får kun passasjerer med enveisbillett tillatelse til å reise og alle passasjerer må ha rett til å reise til Finland i henhold til gjeldende reisebegrensninger. Fra fredag 20. mars 2020 innstilles Galaxys vanlige avganger og Galaxy reiser fra Åbo til Kapellskär fredag 20. mars klokken 20.30 lokal tid.

Baltic Princess og Galaxy reiser fra Åbo og Kapellskär hver kveld klokken 20.30 lokal tid.

Baltic Princess- og Galaxy-avganger fra fredag 20. mars går kun med godstransport for å sikre dette mellom Finland og Sverige.

Godstransport på Baltic Princess og Galaxy kan bookes via Tallink Silja cargotjenester:
E-post: cargo.booking@tallinksilja.com
Tel +358 203 74266
Tel +46 8 666 3555

For ombooking eller spørsmål vennligst kontakt oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss


Publicerad: 18.03.2020  

 

 

TALLINK GRUPPEN INNSTILLER TRAFIKKEN PÅ RUTEN HELSINGFORS-STOCKHOLM MED SKIPENE SILJA SERENADE OG SILJA SYMPHONY FRA OG MED 19.MARS 2020

Tallink Gruppen meddeler 17. mars at selskapet midlertidig kommer til å innstille trafikken på linjen Helsingfors-Stockholm og ta skipene Silja Serenade og Silja Symphony ut av trafikk. Dette på grunn av den pågående coronavirus-situasjonen og den finske regjeringens varsel om at de kommer til å stenge Finlands grenser fra og med 19. mars 2020.

Begge skip kommer å gjøre sine siste avganger i kveld, 18. mars og kommer deretter å ligge i respektive havn til restriksjonene i Finland opphører.

Fra Stockholm er det bare passasjerer som har rett til å komme inn i Finland eller som har retten til å bruke Finland som en transitkorridor (til f.eks. borgere i Estland, Latvia, Litauen og Russland), som får gå om bord på Silja Serenade som reiser til Helsingfors.

Fraktransport får gå om bord på begge skip uten begrensninger ettersom regjeringene har blitt enige om å tillate frakttransport-passasjerer om bord på skipet uten begrensninger for å sikre en bevegelse av varer mellom europeiske land.

Tallink Silja AB kommer til å kontakte de kunder som berøres av forandringene så fort som mulig.

Vi anbefaler at passasjerer fortsetter å følge med på selskapets nettsider for de seneste oppdateringer tjenester.

For ombooking eller spørsmål vennligst kontakt oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss
Publicerad: 17.03.2020  

 

 

TALLINK GRUPPEN INNSTILLER TRAFIKKEN MED PASSASJERFERGENE PÅ RUTEN RIGA-STOCKHOLM FRA OG MED 15.MARS 2020

Tallink Gruppen har meddelt at selskapet, på grunn av den pågående coronavirusspredningen og for å sikre helse og sikkerhet for mennesker rundt Østersjøen, innstiller trafikken inntil videre på ruten Riga-Stockholm med passasjerfergene Romantika og Isabelle fra og med mandag 16.mars.

Selskapets skip Romantika kommer til å ankomme Riga på søndag 15.mars etter tidtabellen. Alle avganger med Romantika fra og med 15. mars er innstillt inntil videre. Romantika kommer til å forbli i Riga til selskapet beslutter å gjenoppta trafikken med passasjerfergene mellom Riga og Stockholm.

Søndag 15.mars kommer selskapets skip Isabelle til å reise fra Stockholm etter tidtabellen. Kun passasjerer med enkeltbillett og passasjerer som begynte et cruise om bord Isabelle fra Riga lørdag den 14 mars får reise tilbake til Riga på skipet. Alle avganger med Isabelle fra og med 16. mars er innstillt inntil videre. Isabelle kommer også til å forbli i Riga til selskapet beslutter å gjenoppta trafikken med passasjerfergene mellom Riga og Stockholm.

Godstransporten kommer til å fortsette på selskapets rute mellom Paldiski-Kappelskär med Regal Star under forutsetningen at grensen mellom Estland og Latvia holdes åpen.

Trafikken vil gjenopptas etter at risikoområdene endres.

Tallink Silja kommer til å kontakte kundene som berøres av forandringene så snart som mulig.

For ombooking eller spørsmål, kontakt oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 15.03.2020  

 

 

TALLINK GRUPPEN INNSTILLER TRAFIKKEN MED PASSASJERFERGENE PÅ RUTEN TALLINN-STOCKHOLM FRA OG MED DEN 15.MARS 2020


Tallink Gruppen har meddelt at selskapet, på grunn av unntakstilstanden som har blitt innført i Estland for å sikre helse og sikkerhet for mennesker rundt Østersjøen, innstiller trafikken inntil videre på ruten Tallinn-Stockholm med passasjerfergene Baltic Queen og Victoria fra og med søndag 15.mars.

Fra og med søndag 15.mars kommer Baltic Queen og Victoria til å forbli i Tallinn til selskapet beslutter å gjenoppta trafikken med passasjerfergene mellom Tallinn og Stockholm.

Selskapets skip Regal Star som trafikkerer linjen Paldiski-Kapellskär kommer til å fortsette trafikken mellom Estland og Sverige for å sikre transport av gods. Skipet vil operere uten et fast skjema.

Alle reisende som har booket reise Stockholm-Tallinn linjen bes ta kontakt med kundeservice for å endre sine bookinger. Trafikken vil gjenopptas etter at risikoområdene endres.

Tallink Silja kommer til å kontakte kundene som berøres av forandringene så snart som mulig.

For ombooking eller spørsmål, kontakt oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss
Vanliga frågor

Publicerad: 14.03.2020  

 

 

Kun enveis billetter på linjen Tallinn–Stockholm fra og med 13.mars til og med den 1.mai.2020


Tallink gruppen har i dag meddelt at salg av cruisebilletter (40 timers minicruise) på ruten Tallinn-Stockholm kommer til opphøre fra og med 13. mars til og med 1. mai 2020. Fra og med 13.mars.2020 kan reisende kun kjøpe enkeltbilletter på denne ruten. Godstransport på ruten kommer ikke til å påvirkes av dette.

Disse tiltakene kommer som en del av den pågående Coronavirussituasjonen og er ett av tiltakene som vedtas for å forhindre ytterligere spredning av viruset i regionen. Tallink kommer til å samarbeide med myndighetene for å fastslå ytterligere tiltak som må vedtas på selskapets skip for å forhindre spredning av viruset. Disse tiltak vil meddeles så snart man har kommet til enighet om eventuelle tiltak.

“Vi forstår helt klart nødvendigheten av å gjennomføre de tiltak som våre regjeringer har vedtatt og kommer til å samarbeide fullt ut med de estiske, finske, svenske og latviske myndigheter med et felles mål - å garantere alles helse og sikkerhet. Vi kommer nå til å samarbeide med myndighetene om detaljene bak de kunngjorte tiltakene og for å finne de beste løsningene for å forhindre spredning av viruset. Vi er klare til å vedta nødvendige tiltak og handle besluttsomt og raskt i den nåværende situasjonen. Vi kommer til å meddele om eventuelle, ytterligere tiltak og beslutninger uten forsinkelser”, sier Paavo Nõgene, CEO i Tallink Gruppen.

For ombooking eller spørsmål, kontakt oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss
Spørsmål og svar

Publicerad: 13.03.2020

 


Aktuell informasjon angående coronavirus (covid-19)

Vår høyeste prioritet på Tallink Silja er våre gjesters og medarbeideres helse, velvære og sikkerhet. Vi følger de instruksjoner og anbefalinger som kommer fra ulike myndigheter og bransjeorganisasjoner. I Sverige er dette først og fremst Folkhälsomyndigheten og foreningen Svensk Sjöfart. Vi anbefaler reisende som har spørsmål om coronaviruset om å søke informasjon på Svenska Folkhälsomyndighetens hjemmeside https://www.folkhalsomyndigheten.se/, der du også finner den sist oppdaterte informasjonen.

Den 11.mars besluttet den svenske regjeringen på anbefaling av Folkhälsomyndigheten at man begrenser sammenkomster med over 500 deltagere. Dette som ett ledd i å hindre spredningen av coronaviruset (covid-19). Reiser med Tallink Silja omfattes foreløpig ikke av denne begrensningen men vi overvåker situasjonen kontinuerlig. Enn så lenge gjør vi ingen forandringer i våre reiser, men fortsetter som vanlig med stort fokus på sikkerhet – og vi har gode rutiner på plass. Om dette endrer seg vil vi kontakte alle berørte gjester.

Akkurat nå kan du som reiser på et av våre cruise med avreise senest 30. april kostnadsfritt booke om din reise*

*Vilkår for ombooking fra og med 12.mars.2020

 • Om du endrer en booking med avreise senest 30. april til avreise i mars, april, mai, september, oktober eller november 2020, kan du uten kostnad booke om til en reise av samme verdi
 • Om du endrer en booking med avreise senest 30. april til avreise i juni, juli, august eller desember, så betaler du kun prisforskjellen som oppstår i og med at det er høyere priser under høysesongen
 • Gjelder ikke spesialcruise og visse gruppereiser
 • Følgende endringer er ikke mulig å gjøre selv online, men må gjøres via kundeservice www.tallinksilja.se/kontakta-oss
Om du planlegger en reise lenger frem i tid, så anbefaler vi at du kjøper vår avbestillingsforsikring. Les mer her.
 

Club One-poäng

Är du Club One-medlem ska du inte behöva tänka på om dina poäng snart går ut, vi har beslutat att inga poäng kommer förfalla 12.3 2020-30.9 2020. Med en utökad giltighetsperiod hoppas vi att du kan använda poängen när du bokar bonusresor, uppgraderingar på hotell eller när du gör inköp i Tallinks webbshop även efter det att den vanliga perioden på 24 månader har passerat.

Publicerad: 12.03.2020

 

 

Spørsmål og svar om Coronavirus

Jeg vil ikke havne i karantene på båten i to uker! Hva skjer om man mistenker at noen er smittet om bord?

Tallink Silja reiser kun kortere strekninger i Østersjøregionen. Alle våre skip har gode rutiner ved mistanke om smitte og evaluerer fra sak til sak. Om en passasjerer skulle vise symptomer kommer han/hun til å holdes isolert i lugaren frem til ankomst. Alle tiltak kommer fra et myndighetsperspektiv og besluttes i samråd med myndighetene i de respektive land.

 

Hvordan resonnerer dere og gjør beslutninger rundt Covid-19 viruset?

Vi samarbeider med Folkhälsomyndigheten og følger deres instruksjoner og anbefalinger. Vi følger utviklingen av Covid-19 viruset veldig nøye og gjør alle nødvendige tiltak. Vi oppdaterer konstant våre forebyggende rutiner for å minske eventuell spredning av virus, blant annet gjennom mer og grundigere vask og rydding. Vi har dessuten personale med medisinsk kunnskap om bord som har fått spesifikke retningslinjer.

 

Hvilke forebyggende rutiner har dere om bord?

Vi har intensivert våre vaskerutiner ordentlig siden januar; vi vasker oftere og desinfiserer alle områder om bord. Vi har økt tilgjengeligheten til håndsprit/Antibac på alle skip og personalet har intensivert sine hygienerutiner. Vi sørger for at personalet om bord er oppdaterte med de seneste instruksjoner fra ansvarlige myndigheter. Personalet overvåker situasjonen om bord veldig nøye og vi har gode rutiner om man mistenker reisende med sykdomssymptomer.

 

Tør man dra på en bestilt reise med tanke på coronaviruset?

Våre passasjerers sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet og vi følger myndighetenes instruksjoner og anbefalinger. Vi oppdaterer konstant våre forebyggende rutiner for å minske eventuell spredning av virus, blant annet gjennom intensivert vasking. Vi anbefaler også våre reisende å holde ser oppdatert på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Tør man å bestille en reise eller er det risiko for at den blir avlyst?

Vi har utvidet våre ombookingsvilkår og tilbyr nå fri ombokning. Dette gjelder for både allerede bestilte reiser og nye bookinger med avreise frem til 30. april 2020. Bookingene kan endres uten kostnad frem til 24 timer før avreise.

 

Hva regler gjelder om tilbakebetaling/ombooking om det blir reiseforbud?

Akkurat nå tilbyr vi fri ombokning. Dette gjelder for både allerede bestilte reiser og nye bookinger med avreise frem til 30. april 2020. Bookingene kan endres uten kostnad frem til 24 timer før avreise.

 

Arrangement med mer enn 500 personer tillates ikke lenger. Hvordan stiller dere dere til det? Det er vel flere enn 500 personer på båten?

Begrensningene gjelder ikke skip, ettersom de ikke klassifiseres som almene eller offentlige arrangement. Vi har allikevel besluttet å avlyse alle konserter i mars på Silja Galaxy, da dette skulle bidra til en samling av større sammenkomster.

 

Hvorfor innstiller dere ikke deres cruise med tanke på at spredningsfaren er så stor?

Vi handler etter de ansvarlige myndigheters instruksjoner og anbefalinger, samt følger utviklingen av Covid-19 veldig nøye. Vår høyeste prioritet på Tallink Silja er våre gjesters og medarbeideres helse, velvære og sikkerhet. Begrensningene gjelder ikke skip, ettersom de ikke klassifiseres som almene eller offentlige arrangement. Vi har allikevel besluttet å avlyse alle konserter i mars på Silja Galaxy, da dette skulle bidra til en samling av større sammenkomster.

Publicerad: 12.03.2020