Aktuell informasjon

Inreserestriktioner för resor till Sverige från den 31 maj →
Uppvisande av ett vaccinationsintyg eller negativt covid-19 test före ombordstigning krävs för passagerare som reser till Finland →
Tallink Silja trafikkerer følgende ruter →
Aktuell informasjon angående coronavirus (covid 19) →

 

Inreserestriktioner för resor till Sverige från den 31 maj

Sedan den 6:e februari gäller ett generellt krav på uppvisande av intyg på negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år eller äldre, med vissa undantag. Den 28 maj meddelade den svenska regeringen att man slopar inreseförbudet till Sverige för resenärer från de nordiska länderna från den 31 maj. Detta innebär att resenärer från dessa länder inte längre behöver uppvisa ett negativt covid-19 test för att få resa in i landet. För resenärer inom EES gäller fortsatt krav på negativt covid-19 test fram till den 30 juni. Inreseförbudet för icke-nödvändiga resor från länder utanför EES-området förlängs fram till den 31 augusti.

För de resenärer som omfattas av krav på uppvisande av negativt covid-19 test gäller följande:

Det negativa testet får inte vara äldre än 48 timmar. Det finns vissa lättnader som kan tillämpas för bland annat arbetspendlare. Arbetspendlare ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla.

Polisen kommer att finnas på plats vid ankomst i Kapellskär hamn.
Passagerare som saknar och behöver ha ett negativt covid-19 test kommer att direktavvisas.
Observera att Tallink Silja inte står för kostnaden för återresan för den som avvisas av Polisen.

Följande personer undantas från testkravet:

 • personer under 18 år
 • medborgare i de nordiska länderna (från den 31 maj)
 • personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • personer med trängande familjeskäl
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
 • personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
 • personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
 • sjömän
 • personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten


Mer information samt Q&A finns på den svenska regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/forlangt-inreseforbud-for-resande-till-sverige-men-inreserestriktionerna-fran-de-nordiska-landerna-upphavs/

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar-om-inreseforbud-till-sverige/

Samt på folkhälsomyndighetens hemsida:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/krav-pa-negativt-covid-19-test/

Publicerad: 28.05.2021, uppdaterad 31.05.2021

 

Information för dig som reser till Finland

Passagerare som reser till Finland med Tallink Silja måste tills vidare uppvisa antingen ett vaccinationsintyg(gäller från 21 dagar efter första vaccinationsdosen), ett negativt covid-19 testresultat, ett positivt antikroppstest eller läkarintyg som visar att passageraren har haft covid-19. Detta på begäran av Finlands hälsovårdsmyndighet.

Enligt de nya reglerna godtas ett av nedan tre intyg, vilket måste uppvisas för personal vid incheckning i Stockholm samt för den finska gränskontrollen vid ankomsten till Finland:

 • negativt covid-19 testresultat (får inte vara äldre än 72h)
 • positivt antikroppstestresultat eller läkarintyg, som visar att personen haft covid-19 (under de senaste 6 månaderna)
 • fr o m 8 juni godtas även vaccinationsintyg efter den första vaccindosen (vaccinationen måste ske minst  21 dagar innan resan)

Intyg krävs inte av personer som åker på en kryssning från Sverige utan att gå iland i Finland eller en kryssning från Finland utan att gå i land i Estland eller Sverige. Intyg krävs inte heller av personer som åker från Stockholm till Åland.


Intyget över negativt covid-19 testresultat måste innehålla:

 • personuppgifter om den testade personen
 • information om det laboratorium som utfört testet
 • datum för provtagning (max 72 timmar före ombordstigning)
 • typ av test (PCR eller antigen-test)
 • testresultat (negativt)

Testresultat från 1177 som saknar någon av de uppgifter som specifieras ovan godkänns inte.


Följande testmetoder är godkända som covid-19 test:

 • PCR-test, taget inom 72 timmar innan resan
 • PCR-snabbtest, taget inom 72 timmar innan resan
 • LAMP-test, taget inom 72 timmar innan resan
 • Antigentest, taget inom 72 timmar innan resan
 • Antigen-snabbtest, taget inom 72 timmar innan resan
 • Hemtest som används i Sverige

Observera att krav på intyg gäller samtliga passagerare, även finska medborgare som reser till Finland.


Följande personer undantas från kravet på uppvisande av negativt covid-19 test:

 • barn som är 15 år och yngre
 • bytesbesättningar för transportmedel
 • besättningsmedlemmar som åker till eller kommer tillbaka från arbetspass
 • lastförare som reser i arbetet
 • andra personer som är viktiga för finska försörjningsberedskapen där krav på uppvisande av negativt testresultat för inresa till Finland skulle utgöra ett praktiskt oöverstigligt hinder (t.ex lastförare)

Intyg kommer inte heller att krävas av personer som åker på en kryssning från Sverige utan att gå iland i Finland eller en kryssning från Finland utan att gå iland i Estland eller Sverige. Intyg krävs inte heller av personer som åker från Stockholm till Åland.


Det är viktigt att komma ihåg att denna nya rekommendation är ytterligare en åtgärd för att begränsa spridningen av covid-19. Alla tidigare införda och nu gällande begränsningar (exempelvis relaterade till arbetsresor) gäller fortfarande.

Mer information finns på Rederierna i Finland/Finnish Shipowners hemsida: 
https://shipowners.fi/sv/rederierna-forutsatter-negativa-corona-testresultat-av-fartygsresenarer-som-anlander-till-finland-fran-andra-lander-fr-o-m-den-23-2-2021/
https://shipowners.fi/sv/fartygsresor-till-finland-blir-tillatna-med-coronavaccinationsintyg-fran-och-med-den-8-juni/
Anvisningar för testintyg från Rederierna i Finland/Finnish Shipowners:
https://shipowners.fi/wp-content/uploads/2021/06/ANVISNINGAR-for-intyg-.pdf
Q&A på svenska från Rederierna i Finland/Finnish Shipowners:
https://shipowners.fi/wp-content/uploads/2021/06/QA-Coronatestintyg-for-fartygsresenarer-Uppdaterad-7.6.2021.pdf
Q&A på engelska på Rederierna i Finland/Finnish Shipowners hemsida:
https://shipowners.fi/wp-content/uploads/2021/06/QA-COVID-19-test-certificate-for-ferrypassengers-updated-7.6.2021.pdf

Läs även mer på Finlands gränsbevakningsväsendet www.raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona och www.raja.fi/sv/vanliga-fragor-om-inverkan-av-coronaviruset-pa-gransovergangen samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

Information på Folkhälsomyndighetens hemsida om testning för reseintyg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/

Publicerad: 18.02.2021, uppdaterad 07.06.2021

 

Tallink Silja trafikkerer følgende ruter

 • SVERIGE - FINLAND

  Stockholm - Åbo (via Mariehamn/Långnäs)
  med Galaxy och Baltic Princess 

  Ordinær tidstabell. Frakt og passasjerer med/uten kjøretøy.
  Passasjerbookinger online eller via Tallink Silja kundeservice i Norge, tel: 73 88 41 40 (mandag-fredag 0830-1600).
  Fraktbookinger via Cargo booking: cargo.booking@tallinksilja.com, tel +358 208 74266, tel +46 8 666 3555

  OBS! Passasjerer som vil reise til Finland må kontrollere nøye at man har rett til å komme inn i landet etter gjeldende reiserestriksjoner i Finland. Les mer på:www.raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona og www.raja.fi/sv/vanliga-fragor-om-inverkan-av-coronaviruset-pa-gransovergangen samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

  OBS! Alla passagerare som reser till Finland måste uppvisa ett negativt covid-19 testresultat (max 72 h gammalt) eller ett positivt antikroppstestresultat (max 6 mån gammalt) eller ett läkarintyg (max 6 mån gammalt) som visar att passageraren har haft covid-19 eller ett vaccinationsintyg efter den första vaccindosen mot covid-19 (vaccinationen måste ske minst 21 dagar innan resan). Detta på begäran av Finlands hälsovårdsmyndighet.

  För alla passagerares hälsa och säkerhet är det obligatoriskt att använda munskydd ombord på fartygen och i terminalen.

 • SVERIGE - ESTLAND

  Akkurat nå seiler vi ikke direkte mellom Stockholm og Tallinn, men du kan komme deg til Tallinn via Finland!
  Reis med ferge fra Stockholm til Åbo i Finland, og deretter fra Helsinki til Tallinn. Det er kun ca. en 2 timers kjøretur mellom Åbo og Helsinki. Vi seiler begge rutene hver dag, og Helsinki-Tallinn seiler vi flere ganger om dagen.

  OBS! Passasjerer som vil reise til Estland må kontrollere at man har lov til å komme inn i landet etter reiserestriksjoner i Estland.
  Les mer: https://www.politsei.ee/en/instructions/emergency-situation och Estlands utrikesministerium: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers och Estlands officiella informationssida om covid-19: https://www.kriis.ee/en/travelling-and-border-crossing

  Stockholm - Tallinn (via Mariehamn): 2.6.-31.12.2021

  Kapellskär - Paldiski (EST) med Regal Star, Sailor eller Isabelle  1.9.2020-31.5.2021
  Passasjerer med kjøretøy.

  Passasjerbookinger online eller via Tallink Silja kundeservice i Norge, tel: 73 88 41 40 (mandag-fredag 0830-1600).
 • SVERIGE - LATVIA

  OBS! Passasjerer som vil reise til Latvia må kontrollere at man har lov til å komme inn i landet etter reiserestriksjoner i Latvia.
  Les mer:
  https://covid19.gov.lv/en/support-society/careful-travel/persons-who-wish-arrive-latvia och Lettlands utrikesministerium: https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/news/66019-emergency-situation-in-latvia-to-restrict-the-spread-of-covid-19 och Latvian Center for Disease Prevention and Control (SPKC): https://www.spkc.gov.lv/lv/if-returning-toentering-latvia

  Fra og med 12.10.2020 må samtlige personer som ankommer Latvia fylle inn et elektronisk innreiseskjema. Skjemaet finnes tilgjengelig på https://covidpass.lv. Skjemaet skal fylles inn og bekreftes 48 timer innen man krysser grensen til Latvia. Reisende som ikke følger disse regler kan få en bot på mellom 10-2000 EUR.

  Stockholm – Riga : all trafikk er innstilt inntil videre.

  Akkurat nå seiler vi ikke direkte mellom Stockholm og Riga, men du kan komme deg til Riga via Finland og Estland!
  Reis med ferge fra Stockholm til Åbo i Finland, og deretter fra Helsinki til Tallinn.
  Det er kun ca. en 2 timers kjøretur mellom Åbo og Helsinki.
  Vi seiler begge rutene hver dag, og Helsinki-Tallinn seiler vi flere ganger om dagen.

 • FINLAND/ESTLAND - ESTLAND/LATVIA/FINLAND

  Helsingfors - Tallinn med Megastar, Star

  Nordsjö (FIN) - Tallinn med Seawind
  Kun frakt.
 • Passasjerbookinger online eller via Tallink Silja kundeservice i Norge, tel: 73 88 41 40 (mandag-fredag 0830-1600).
  Fraktbookinger via Cargo booking: cargo.booking@tallinksilja.com, tel +358 208 74266, tel +46 8 666 3555.

For spørsmål vennligst kontakt oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 31.03.2020, uppdaterad 9.12.2020

 

TILTAK FOR DIN SIKKERHET OG TRYGGHET)

For å kunne si velkommen til reisende på en trygg og sikker måte har vi, sammen med Svensk Sjöfart begynt en ny bransjestandard for sikre reiser under Coronapandemien, som består i en rekke konkrete sikkerhetstiltak som gjelder under hele reisen. Hele dokumentet med tiltak finnes her.

Noen eksempel på sikkerhetstiltak er:

 • Begrenset antall passasjerer om bord. I en periode tillater vi kun halvparten av passasjerantallet.
 • “Hold avstand”-skilt og markeringer finnes i terminalen og om bord.
 • Begrenset antal personer som samtidig får besøke restauranter, kaféer, butikker, etc. om bord. Visse områder er stengt inntil videre, f. eks. ballhav.
 • Avstand holdes mellom bord i restauranter, kaféer og barer.
 • Matserveringen til frokost og middagsbuffet er tilpasset. Hånddesinfeksjonsstasjoner finnes i begynnelsen av buffetdisken og ved kaffe- og drikkestasjonen. Engangshansker er tilgjengelige for kunder. Maskiner og flater blir kontinuerlig desinfisert.
 • Hånddesinfeksjons-stasjoner finnes om bord og i terminalen.
 • Rengjøring i terminal og om bord. Nøye og ofte rengjøring og desinfeksjon av lugarer, restauranter, butikker og øvrige allmenne rom.
 • Personale i kjøkken, restauranter og kaféer har på plasthansker.
 • All ferdigmat serveres innpakket på en sikker måte.
 • Skjermer er satt opp ved informasjonsdisk og i alle kasser for å holde avstand mellom reisende og personal.

 

Aktuell informasjon angående coronavirus (covid-19)

Vår høyeste prioritet på Tallink Silja er våre gjesters og medarbeideres helse, velvære og sikkerhet. Vi følger de instruksjoner og anbefalinger som kommer fra ulike myndigheter og bransjeorganisasjoner. I Sverige er dette først og fremst Folkhälsomyndigheten og foreningen Svensk Sjöfart. Vi anbefaler reisende som har spørsmål om coronaviruset om å søke informasjon på Svenska Folkhälsomyndighetens hjemmeside https://www.folkhalsomyndigheten.se/, der du også finner den sist oppdaterte informasjonen.

Kansellerte seilinger:
Den som har bestilt reise som ikke lar seg gjennomføre grunnet kansellert avgang, har som hovedregel krav på ombooking av reisen eller refusjon.

Gjelder for reiser med avreisedato senest 31.mai.2021 på avganger som er kansellert på grunn av reisebegrensninger.

 • Om du endrer en booking med avreise senest 31.mai 2021 til senere avgang kan du uten kostnad booke om til en reise av samme verdi. Endres reisen til en dyrere avgang må mellomlegget betales.
 • Gjelder ikke spesialcruise og visse gruppereiser
 • Følgende endringer er ikke mulig å gjøre selv online, men må gjøres via kundeservice www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Om du planlegger en reise lenger frem i tid, så anbefaler vi at du kjøper vår avbestillingsforsikring. Les mer her.