AVVIKELSER STOCKHOLM - TALLINN MED BALTIC QUEEN & VICTORIA I

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Queen 6.11 2018
7.11 2018
Sto 17.30
Tal 18.00
Mhn 01.00
Mhn 05.00
Tal 10.00
Sto 10.15
Victoria I 6.11 2018
7.11 2018
Tal 18.00
Sto 17.30
Mhn 05.00
Mhn 01.00
Sto 10.15
Tal 10.45
Baltic Queen
Dockning
06.01 2019
17.02 2019
Tas ur trafik i Tallinn 10.45
Åter i trafik från Tallinn 18.00
   
Victoria I
Dockning
4.3 2019
18.3 2019
Tas ur trafik i Tallinn 10.45
Åter i trafik från Tallinn 18.00
   

AVVIKELSER STOCKHOLM - RIGA MED ROMANTIKA & ISABELLE

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Isabelle 24.03 2019
05.04 2019
Tas ur trafik i Riga 11.00
Åter i trafik från Riga 17.30
 

AVVIKELSER STOCKHOLM - HELSINGFORS
MED SILJA SYMPHONY & SILJA SERENADE

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Silja Symphony
Dockning
7.1 2019
21.1 2019
Tas ur trafik i Helsingfors 10:30
Åter i trafik från Helsingfors 17:00
   
Silja Symphony
Sto Marathon
31.5 2019
1.6 2019
Hel 17:00
Sto 19:00
Mhn 03:55
Mhn 01:55
Sto 09:00
Hel 11:30
Sommartidtabell 1.6 2019 Startar med avgång Hel/Sto 1.6 2019    
Vintertidtabell 1.9 2019 Startar med avgång Hel/Sto 1.9 2019    

 

 

AVVIKELSER STOCKHOLM - MARIEHAMN/LÅNGNÄS - ÅBO MED GALAXY & BALTIC PRINCESS

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Princess 18.1 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Tur 18:30
Baltic Princess
Tulimeri cruise
18.1 2019
19.1 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Tur 18:30
Galaxy
Dockning
20.1 2019
6.2 2019
Tas ur trafik i Stockholm 18:15
Åter i trafik från Stockholm 19:30
   
Baltic Princess 26.1 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Harmonikkaliitto
26.1 2019
27.1 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 3.2 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
GOOM
3-4.2 2019
4-5.2 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Tur 18:30
Baltic Princess 14.2 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Abi cruise
14-15.2 2019
15-16.2 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Tur 18:30
Baltic Princess 11.4 2019 Sto 7:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
11.4 2019
12.4 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 24-26.5 2019
25-27.5 2019
Inga ord. avgångar Åbo
Inga ord. avgångar Stockholm
   
Baltic Princess
Elitloppet
24.5 2019
26.5 2019
Åbo 20:15
Sto 22:00 (Frihamnen)
Lns 00:45
Lns 06:30
Sto 08:00 (Frihamnen)
Åbo 12:00
Baltic Princess 28.11 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18.30
Baltic Princess
Charter
28.11 2019
28.11 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30