AVVIKELSER STOCKHOLM - TALLINN
MED BALTIC QUEEN & VICTORIA I

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Victoria I 1.7-31.12 2021 Linjen Tallinn - Stockholm är inställd    


Avvikelser Stockholm - Riga
med Romantika & Isabelle

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Romantika   All trafik på linjen Sto-Rig är inställd tills vidare  
Isabelle   All trafik på linjen Sto-Rig är inställd tills vidare  


AVVIKELSER STOCKHOLM - HELSINGFORS
MED SILJA SYMPHONY & SILJA SERENADE

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Silja Serenade   Första avgång
Hel/Sto 13.8 2021
   
Silja Symphony
Åland
1.7 2021 Sto 14:00 22:15  Sto 10:00
Silja Symphony
Visbykryssning
Juli: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
Juli: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 29, 31
Sto 16:00
Vis 17:30
Mhn 23:15
Mhn 04:50
Vis 09:30
Sto 10:00
Silja Symphony
Visbykryssning
(övernattning)
Juli: 4, 18
Juli: 6, 20
Sto 16:00
Vis 17:30
Mhn 23:15
Mhn 04:50
Vis 09.30
Sto 10:00
Silja Symphony
Ystad/Visbykryssning
Juli: 11, 25
Juli: 13, 27
Sto 14:00
Vis 17:30
Ystad arr 11:15 dep 19:30
Mhn 04:45
Vis 09:30
Sto 11:00
Silja Serenade
Stockholm Marathon
8.10 2021
9.10 2021
Hel 17:00
Sto 19:00
03:55
01:55
 Sto 09:00
Hel 11:30
Vintertabell 1.9 2021 Börjar med avgångar
Hel/Sto 1.9 2021
   

 


AVVIKELSER STOCKHOLM - MARIEHAMN/LÅNGNÄS - ÅBO
MED GALAXY & BALTIC PRINCESS

 
FartygDatumAvgångAvgång från MariehamnAnkomst
Baltic Princess
Charter
30.9 2021
1.10 2021
Åbo 20:15
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess4.11 2021Sto 07:10Lns 14:20Åbo 18:30
Baltic Princess4.11 2021
5.11 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess2.12 2021Sto 07:10Lns 14:20Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
2.12 2021
3.12 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30


AVVIKELSER HELSINGFORS - TALLINN

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Silja Europa 11-12, 25-26.7 & 8-9.8 2021
5, 12, 26.7 & 9.8 2021
Inga ord av Hel-Tal
Inga ord avg Tal-Hel
 
Silja Europa 11, 25.7 & 8.8 2021 Tal 11:00
Hel 16:30
Hel 14:00
Tal 19:30
Silja Europa
Kryssning till Visby
12, 26.7 & 9.8 2021 Tal 20:00
Visby 20:30
Tal 12:30
Visby 09:00
Tal 11:30
Hel 16:00
Silja Europa
Charter
30.9 2021
1.10 2021
Tal 18:30
Tal 12:30
Tal 22:00
Hel 16:00
Silja Europa
Radio Rock Charter
16.10 2021
17.10 2021
Hel 18:30
Tal 12:30
Tal 22:00
Hel 16:00
Silja Europa 20.7 2022 Tal 10:00
Hel 15:30
Hel 13:00
Tal 18:30
Megastar/Star 20.7 2022
21.7 2022
Hel 23:30
Tal 01:30
Tal 01:45*
Hel 03:30