AVVIKELSER STOCKHOLM - TALLINN MED BALTIC QUEEN & VICTORIA I

 
Fartyg Datum Avgång Avgång Ankomst
Baltic Queen 6.11 2018
7.11 2018
Sto 17.30
Tal 18.00
Mhn 01.00
Mhn 05.00
Tal 10.00
Sto 10.15
Victoria I 6.11 2018
7.11 2018
Tal 18.00
Sto 17.30
Mhn 05.00
Mhn 01.00
Sto 10.15
Tal 10.45
Baltic Queen
Dockning
06.01 2019
17.02 2019
Tas ur trafik i Tallinn 10.45
Åter i trafik från Tallinn 18.00
   
Victoria I
Dockning
4.3 2019
18.3 2019
Tas ur trafik i Tallinn 10.45
Åter i trafik från Tallinn 18.00
   

AVVIKELSER STOCKHOLM - RIGA MED ROMANTIKA & ISABELLE

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Isabelle 24.03 2019
05.04 2019
Tas ur trafik i Riga 11.00
Åter i trafik från Riga 17.30
 

AVVIKELSER STOCKHOLM - HELSINGFORS MED SILJA SYMPHONY & SILJA SERENADE

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Silja Serenade 30.9 2018
1.10 2018
Hel 17.00
Sto 16.45
Mhn 04.25
Mhn 23.55
Sto 09.30
Hel 10.30
Silja Symphony 30.9 2018
1.10 2018
Sto 16.45
Hel 17.00
Mhn 23.55
Mhn 04.25
Hel 09.55
Sto 09.45
Silja Symphony 6.11 2018
7.11 2018
Hel 17.00
Sto 16.45
Mhn 04.25
Mhn 23.55
Sto 09.30
Hel 10.30
Silja Serenade 6.11 2018
7.11 2018
Sto 16.45
Hel 17.00
Mhn 23.55
Mhn 04.25
Hel 09.45
Sto 09.45
Silja Serenade,
Dockning
11.11 2018
23.11 2018
Tas ur trafik i Helsingfors 10.30
Åter i trafik i Helsingfors 17.00
   
Silja Symphony
Julafton
24.12 2018
25.12 2018
Hel 15.00
Sto 16.45
Mhn 04.25
Mhn 23:55
Sto 12.00
Hel 10.30
Silja Serenade
Julafton
24.12 2018
25.12 2018
Sto 15.00
Hel 17.00
Mhn 23.55
Mhn 04.25
Hel 12.00
Sto 09.45
Silja Symphony
Dockning
9.1 2019
21.1 2019
Tas ur trafik i Helsingfors 10.30
Åter i trafik från Helsingfors 17.00
   

AVVIKELSER STOCKHOLM - MARIEHAMN/LÅNGNÄS - ÅBO MED GALAXY & BALTIC PRINCESS

 
Fartyg Datum Avgång Avgång Ankomst
Baltic Princess
Charter
Tidigare 27.9 2018
27.9 2018
28.9 2018
Sto 07.10
Åbo 20.15
Sto 07.10
Lns 14.20
Lns 00.45
Lns 14.20
Åbo 18.30
Sto 06.10
Åbo 18.30
Baltic Princess
Charter
Tidigare 8.11 2018
8.11 2018
9.11 2018 
Sto 07.10
Åbo 19.30
Sto 07.10
Lns 14.20
Lns 00.45
Lns 14.20
Åbo 18.30
Sto 06. 10
Åbo 18.30
Baltic Princess
Charter
25.11 2018
26.11 2018
Åbo 20.15
Sto 07.10
Lns 00.45
Lns 14.20
Sto 06.10
Åbo 18.30
Baltic Princess
Charter
Tidigare: 29.11 2018
29.11 2018
30.11 2018
Sto 07.10
Åbo 19.30
Sto 07.10
Lns 14.20
Lns 00.45
Lns 14.20
Åbo 18.30
Sto 06.10
Åbo 18.30
Baltic Princess 23-25.12 2018
24-26.12 2018
Inga ord. avgångar Åbo
Inga ord. avgångar Sto
   
Baltic Princess
Julkryssning
24.12 2018
25.12 2018
Åbo 15.00
Tal 18.00
Lns 19.30
Lns 07.35
Tal 11.00
Åbo 12.00
Baltic Princess 26.12 2018
27.12 2018
Åbo 18.00
Sto 07.10
Lns 00.45
Lns 13.45
Sto 06.10
Åbo 19.15
Galaxy
Dockning
20.1 2019
6.2 2019
Tas ur trafik i Stockholm 18.15
Åter i trafik från Stockholm 19.30
   

AVVIKELSER HELSINGFORS - TALLINN

 

Fartyg Datum Avgång Ankomst
Star 25.09 2018 Tal 22:30 (ist för 23:30) Hel ankomst 00:30 (ist för 01:30)
Silja Europa
Julkryssning
24.12 2018
25.12 2018
26.12 2018
Hel 16.00
Inga avg. i Tal
Tal 12.30
Tal 19.30
-
Hel 16.00
Star
Dockning
7.1 2019
22.1 2019
Tas ur trafik i Tallinn 21.30
Åter i trafik från Tallinn 10.30