AVVIKELSER STOCKHOLM - TALLINN
MED BALTIC QUEEN & VICTORIA I

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Queen
Tas ur trafik 
28.9 2020      
Victoria I, specialkryssning Åland 4.12 2020

5.12 2020
6.12 2020
Hel 16:00
Tal 19:30

Hel 11:30

Mhn 10:00
Mhn 17:30
Tal 19:00

Hel 10:30
Tal 14:30
Victoria I, inga avgångar på
rutterna Sto-Tal, Sto-Rig
20-30.12 2020      
Victoria I, enkelresa + cargo 23.12 2020
24.12 2020
Hel 18:00
Tal 09:00
  Tal 21:00
Hel 12:00
Victoria I
Julkryssning till Åland
24.12 2020

25.12 2020
26.12 2020
Hel 15:30
Tal 19:30

Tal 11:00

Mhn 10:30
Mhn 17:30
Tal 19:00

Tal 10:00
Hel 14:00
Victoria I, specialkryssning 23.1 2021 Hel 19:00   Tal 22:00
Victoria I 11.2 2021 Tal 12:00   Hel 15:00
Victoria I
ABI charter
11.2 2021
12.2 2021
Hel 17:00
Tal 11:00
  Tal 20:00
Hel 14:00
Victoria I,
Charter
13.3 2021
14.3 2021
Hel 17:30
Tal 09:00
  Tal 20:30
Hel 12:00
Baltic Queen
Åter i trafik
28.5 2021      
Victoria I 18-24.7 2021
19-25.7 2021
Inga avgångar Tal-Sto
Inga avgångar Sto-Tal
   
Victoria I
Kryssning till Åland
18.7 2021

19.7 2021
20.7 2021
Tal 15:00
Hel 19:00
Mhn 19:00
Tal 11:00

 
Hel 18:00
Mhn 10:00
Tal 10:00
Hel 14:00
Victoria I
Kryssning till Ösel
20.7 2021
21.7 2021
Hel 17:00
Ösel 18:00
  Ösel 09:00
Hel 12:00
Victoria I
Kryssning till Mariehamn
22.7 2021

23.7 2021
24.7 2021
Tal 15:00
Hel 19:00
Mhn 19:00
Tal 11:00
  Tal 18:30
Mhn 10:00
Tal 10:00
Hel 14:00
Victoria I
Kryssning till Ösel
24.7 2021
25.7 2021
Hel 17:00
Ösel 18:00
  Ösel 09:00
Hel 12:00
Victoria I 26.7 2021 Hel 13:00   Tal 15:45


Avvikelser Stockholm - Riga
med Romantika & Isabelle

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Romantika 31.3 2021 Åter i trafik på linjen Rig-Sto från Riga 17:30  
Isabelle 31.8 2021 Åter i trafik på linjen Rig-Sto från Riga 17:30  


AVVIKELSER STOCKHOLM - HELSINGFORS
MED SILJA SYMPHONY & SILJA SERENADE

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Silja Symphony 1.4 2020 Åter i trafik på linjen
Hel-Sto från Sto 16:45
   
Silja Serenade 28.5 2020 Åter i trafik på linjen
Hel-Sto från Sto 16:45
   
Sommartabell 1.6 2021 Börjar med avgångar
Hel/Sto 1.6 2021
   
Silja Serenade
Stockholm Marathon
4.6 2021
5.6 2021
Hel 17:00
Sto 19:00
Mhn 03:55
Mhn 01:55
Sto 09:00
Hel 11:00
Vintertabell 1.9 2021 Börjar med avgångar
Hel/Sto 1.9 2021
   

 


AVVIKELSER STOCKHOLM - MARIEHAMN/LÅNGNÄS - ÅBO
MED GALAXY & BALTIC PRINCESS

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Galaxy
Dockning
1.2 2021
13.2 2021
Tas ur trafik i Åbo 07:00
Åter i trafik från Åbo 08:20
   
Baltic Princess 7.2 2021 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess 7-8.2 2020 Åbo 19:30 Lns 00:45 Sto 06:10
GOOM 8-9.2 2020 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 19:30
Baltic Princess
Dockning
7.3 2021
21.3 2021
Tas ur trafik i Åbo 19:15
Åter i trafik från Åbo 20:15
   
Baltic Princess 10.4 2021 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
10.4 2021
11.4 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess
Elitloppet
28.5 2021
29.5 2021
30.5 2021
Åbo 20:15
I Stockholm (Frihamnen) 
Sto 22:00 (Frihamnen)
Lns 00:45

Lns 06:30
Sto 08:00 (Frihamnen)

Åbo 12:00
Baltic Princess 18.9 2021 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
18.9 2021
19.9 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Tur 18:30
Baltic Princess
Charter
30.9 2021
1.10 2021
Åbo 20:15
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 4.11 2021 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess 4.11 2021
5.11 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 2.12 2021 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
2.12 2021
3.12 2021
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30


AVVIKELSER HELSINGFORS - TALLINN

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Silja Europa 16.4 2021 Tal 11:30 Hel 15:00
Silja Europa
Charter
16.6 2021
17.6 2021
Hel 18:30
St Pburg 22:00
Tal 12:00
St Pburg 10:00
Tal 11:30
Hel 15:00
Silja Europa
Charter
21.6 2021

23.6 2021
Hel 18:30
Tal 22:00
St Pburg 09:00
Tal 21:30
St Pburg 11:00
Hel 20:00
Silja Europa 23.6 2021 Hel 21:00 Tal 00:30
Silja Europa 24-25.6 2021
25.6 2021
Inga ord avg Hel-Tal
Inga ord avg Tal-Hel
 
Silja Europa 24.6 2021 Tal 11:00 Hel 14:00
Silja Europa
Kryssning till Mariehamn
24.6 2021

25.6 2021
Hel 16:30
Tal 20:00
Mhn 19:00
Tal 11:00
Tal 19:15
Mhn 10:00
Tal 10:00
Hel 14:00
Silja Europa 4-5, 11-12, 25-26.7 & 8-9.8 2021
5, 12, 26.7 & 9.8 2021
Inga ord av Hel-Tal
Inga ord avg Tal-Hel
 
Silja Europa 4, 11, 25.7 & 8.8 2021 Tal 11:00 Hel 14:00
Silja Europa
Kryssning till Visby
4, 11, 25.7 & 8.8 2021 Hel 16:30
Tal 20:00
Visby 20:30
Tal 12:30
Tal 19:30
Visby 09:00
Tal 11:30
Hel 16:00
Silja Europa 21.7 2021 Tal 09:30 Hel 12:30
Silja Europa 21.7 2021
22.7 2021
Hel 15:30
Tal 12:30
Tal 18:30
Hel 16:30
Megastar
Star
21.7 2021
22.7 2021
Hel 23:30
Tal 01:30 (ist för 22:30 21.7)
Tal 01:45
Hel 03:30