AVVIKELSER STOCKHOLM - TALLINN
MED BALTIC QUEEN & VICTORIA I

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Vintertidtabell Fr o m 6.11 2019 Startar med avgång Sto-Tal 6.11 2019 (Victoria I)    


Avvikelser Stockholm - Riga
med Romantika & Isabelle

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Romantika
Dockning
12.01 2020
24.01 2020
Tas ur trafik i Stockholm 10:30
Åter i trafik i Stockholm 17:00
 


AVVIKELSER STOCKHOLM - HELSINGFORS
MED SILJA SYMPHONY & SILJA SERENADE

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Silja Symphony 24.12 2019 Sto 15:00 Mhn 23:55 Hel 12:00
Silja Serenade 24.12 2019 Hel 15:00 Mhn 04:20 Sto 12:00
Silja Serenade
Service (dockning)
8.11 2020
2.12 2020
Tas ur trafik i Helsingfors 10:30
Åter i trafik från Helsingfors 17:00
   

 


AVVIKELSER STOCKHOLM - MARIEHAMN/LÅNGNÄS - ÅBO
MED GALAXY & BALTIC PRINCESS

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Galaxy
Service
16.9 2019
18.9 2019
Tas ur trafik i Sto 18:15
Åter i trafik från Sto 19:30
   
Baltic Princess
Service
22.9 2019
24.9 2019
Tas ur trafik i Åbo 19:15
Åter i trafik från Åbo 20:15
   
Baltic Princess
Charter
26.9 2019
27.9 2019
Åbo 20:15
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 26.10 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
26.10 2019
27.10 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Tur 18:30
Baltic Princess 7.11 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
7.11 2019
8.11 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 28.11 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18.30
Baltic Princess
Charter
28.11 2019
28.11 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 7.12 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
7.12 2019
8.12 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 23-25.12 2019
24-26.12 2019
Inga ord. avgångar Åbo
Inga ord. avgångar Sto
   
Baltic Princess
Julkryssning
24.12 2019
25.12 2019
Åbo 15:00
Tal 18:00
Lns 19:30
Lns 09:35
Tal 11:00
Åbo 14:30
Galaxy 24.12 2019 Åbo 08:20 Lns 12:25 Sto 17:45
Baltic Princess 26.12 2019
27.12 2019
Åbo 18:00
Sto 07:10
Lns 23:00
Mhn 13:45
Sto 06:10
Åbo 19:15
Galaxy 31.12 2019 Åbo 08:20 Lns 12:25 Sto 17:45
Galaxy
Service
4.5 2020
6.5 2020
Tas ur trafik i Sto 18:15
Åter i trafik från Sto 19:30
   
Baltic Princess
Service
11.5 2020
13.5 2020
Tas ur trafik i Åbo 19:15
Åter i trafik från Åbo 20:15
   
Baltic Princess
Service
4.10 2020
6.10 2020
Tas ur trafik i Åbo 19:15
Åter i trafik i Åbo 20:15
   
Galaxy
Service
5.10 2020
7.10 2020
Tas ur trafik i Sto 18:15
Åter i trafik från Sto 19:30
   


AVVIKELSER HELSINGFORS - TALLINN

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Silja Europa
Dockning
22.9 2019
24.9 2019
Tas ur trafik i Tallinn 22:00
Åter i trafik i Tallinn 12:30
 
Silja Europa 24.12 2019 Tall 11:00 Hel 14:30
Silja Europa
Julkryssning
24.12 2019
26.12 2019

Hel 16:00
Tal 12:30

Tal 19:30
Hel 16:00
Silja Europa
Dockning
26.01 2020
07.02 2020

Tas ur trafik i Helsingfors 16:00
Åter i trafik i Helsingfors 18:30

 
Megastar
Dockning
7.1 2020
11.1 2020 
Tas ur trafik i Tallinn 12:30
Åter i trafik i Tallinn 07:30
 
Megastar 21.7 2020 Hel 23:30 (ist för 22:30) Tal 01:45
Star 22.7 2020 Tal 01:30 (ist för 22:30 den 21.7) Hel 03:30