AVVIKELSER STOCKHOLM - TALLINN
MED BALTIC QUEEN & VICTORIA I

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Alla avgångar är inställda tills vidare        
Sommartidtabell Fr o m 30.4 2020 Startar med avgång Tal-Sto 30.4 2020    
Vintertidtabell Fr o m 5.11 2020 Startar med avgång Tal-Sto 5.11 2020    


Avvikelser Stockholm - Riga
med Romantika & Isabelle

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Alla avgångar är inställda tills vidare
med följande undantag:
     
Romantika
 
19.5 2020
20.5 2020
Riga 16:00
Sto 16:00
Sto 11:00
Riga 12:00

 
27.5 2020
28.5 2020
Riga 16:00
Sto 16:00
Sto 11:00
Riga 12:00

 
10.6 2020
11.6 2020
Riga 16:00
Sto 16:00
Sto 11:00
Riga 12:00

 
17.6 2020
18.6 2020
Riga 16:00
Sto 16:00
Sto 11:00
Riga 12:00

 
27.6 2020
28.6 2020
Riga 16:00
Sto 16:00
Sto 11:00
Riga 12:00
Romantika 10.8 2020
11.8 2020
Ingen ord. avgång Riga
Ingen ord. avgång Sto
 
Romantika
Kryssning till Visby
10.8 2020
11.8 2020
Riga 17:30
Visby 18:30
Visby 09:00
Riga 11:00


AVVIKELSER STOCKHOLM - HELSINGFORS
MED SILJA SYMPHONY & SILJA SERENADE

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Silja Serenade
All trafik är inställd tills vidare
19.3 2020 Tas ur trafik i Helsinfors 10:30    
Silja Symphony
All trafik är inställd tills vidare
19.3 2020 Tas ur trafik i Stockholm 09:45    
Sommartidtabell 1.6 2020 Startar med avgångarna Hel/Sto 1.6 2020    
Silja Symphony 13-14.7 2020 Övernattning i Visby    
Silja Serenade 16.8 2020 Sista avgång från Riga 16:30    
Silja Symphony 16.8 2020 Första avgång från Stockholm 16:45    
Silja Serenade 16.8 2020 Första avgång från Helsingfors 17:00    
Vintertidtabell 1.9 2020 Startar med avgångarna Hel/Sto 1.9 2020    

 


AVVIKELSER STOCKHOLM - MARIEHAMN/LÅNGNÄS - ÅBO
MED GALAXY & BALTIC PRINCESS

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Princess
All passagerartrafik är inställd tills vidare
11.4 2020      
Galaxy
All passagerartrafik är inställd tills vidare
11.4 2020      
Baltic Princess 29.3 2020 Åbo 20:15 Lns 00:10 Sto 06:20
(Sommartid)
Galaxy 29.3 2020 Sto 19:30 Lns 02:00 Åbo 07:00
(Sommartid)
Galaxy
Dockning
4.5 2020
6.5 2020
Tas ur trafik i Sto 18:15
Åter i trafik från Sto 19:30
   
Baltic Princess
Service
11.5 2020
13.5 2020
Tas ur trafik i Åbo 19:15
Åter i trafik från Åbo 20:15
   
Baltic Princess 29-31.5 2020
30.5-1.6 2020
Inga ord. avgångar från Åbo 19:15
Inga ord. avgångar Sto-Åla-Åbo
(Se schemat nedan)
   
Baltic Princess
Elitloppet
29.5 2020
30.5 2020
31.5 2020
Åbo 20:15
Stockholm (Obs! Frihamnen)
Sto 22:00 (Obs! Frihamnen)
Lns 00:45

Lns 06:30
Sto 08:00 (Frihamnen)

Åbo 12:00
Baltic Princess

Baltic Princess
Charter
19.9 2020

24.9 2020
 
Sto 07:10

Åbo 20:15
Sto 07:10
Lns 14:20

Lns 00:45
Lns 14:20
Tur 18:30

Sto 06:10
Tur 18:30
Baltic Princess
Service
4.10 2020
6.10 2020
Tas ur trafik i Åbo 19:15
Åter i trafik från Åbo 20:15
   
Galaxy
Service
5.10 2020
7.10 2020
Tas ur trafik i Sto 18:15
Åter i trafik från Sto 19:30
   
Baltic Princess 3.12 2020 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Harmonikkaliitto
3.12 2020
4.12 2020
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30


AVVIKELSER HELSINGFORS - TALLINN

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Silja Europa
Alla avgångar är inställda tills vidare
16.3 2020   Tal 22:00
(tas ur trafik)
Star
Alla avgångar är inställda tills vidare
18.3 2020 Hel 07:30 Tal 09:30
(tas ur trafik)
Silja Europa 23.6 2020 Hel 21:00
(ist för 18:30)
Tal 00:30
(ist för 22:00)
Silja Europa 28.6 2020 Tal 10:30 Hel 13:30
Silja Europa 28-29.6 2020
29-30.6 2020
Inga ord. avgångar Hel-Tal
Inga ord. avgångar Tal-Hel
 
Silja Europa
Kryssning till Riga
28-29.6 2020
29-30.6 2020
Hel 17:00
Riga 19:30
Riga 11:30
Hel 16:00
Silja Europa 5-6.7, 12-13.7, 26-27.7 & 2-3.8 2020
6.7, 13.7, 27.07 & 3.8 2020
Inga ord. avgångar Hel-Tal
Inga ord. avgångar Tal-Hel
 
Silja Europa 5.7, 12.7, 26.7 & 2.8 2020 Tal 10:30 Hel 13:30
Silja Europa
Kryssning till Visby
5.7, 12.7, 26.7 & 2.8 2020

6.7, 13.7, 27.7 & 3.8 2020
7.7, 14.7, 28.7 & 4.8 2020
Hel 16:30
Tal 20:00
Visby 20:30
Tal 12:30
Tal 19:30
Visby 09:00
Tal 11:45
Hel 16:00
Silja Europa 19.7 2020 Tal 10:30 Hel 13:30
Silja Europa 19-20.7 2020
20.7 2020
Inga ord. avgångar Hel-Tal
Inga ord. avgångar Tal-Hel
 
Silja Europa
Kryssning till Mariehamn
19.7 2020

20.7 2020
21.7 2020
Hel 17:00
Tal 20:30
Mhn 20:00
Tal 09:30
Tal 20:00
Mhn 10:00
Tal 08:30
Hel 12:30
Silja Europa
Kryssning Rammstein
21.7 2020
22.7 2020
Hel 15:30
Tal 12:30
Tal 18:30
Hel 16:00
Megastar
Star
21.7 2020
22.7 2020
Hel 23:30
Tal 01:30 (ist för 22:30 den 21.7 2020)
Tal 01:45
Hel 03:30
Star 22.7 2020 Tal 01:30 (ist för 22:30 den 21.7) Hel 03:30
Silja Europa 4-5.8 2020
5-6.8 2020
Inga ord. avgångar Hel-Tal
Inga ord. avgångar Tal-Hel
 
Silja Europa
Kryssning till St Petersburg


 
4.8 2020

5.8 2020
6.8 2020
Hel 18:00
Tal 21.30
St Pburg 20:00
Tal 10:00
Tal 21:00
St Pburg 08:00
Tal 09:00
Hel 13:30
Silja Europa 11-12.8 2020
12-13.8 2020
Inga ord. avgångar Hel-Tal
Inga ord. avgångar Tal-Hel
 
Silja Europa 11.8 2020 Tal 10:30 Hel 13:30
Silja Europa
Kryssning till Riga
11.8 2020
12.8 2020
Hel 17:00
Riga 19:30
Riga 11:30
Hel 16:00
Silja Europa 10.10 2020 Tal 09:30 Hel 13:00